Bitcoin Cash

Bitcoin Cash är en kryptovaluta som är en så kallad ”fork,” det vill säga en spin-off, av världens första och mest populära kryptovaluta, Bitcoin. Därmed är Bitcoin Cash också en så kallad altcoin, det vill säga en kryptovaluta som inte är Bitcoin. Bitcoin och Bitcoin Cash är alltså inte samma valuta.

Kryptovalutan Bitcoin Cash grenades av från Bitcoin år 2017. Detta skedde genom att man tog källkoden till Bitcoin, kopierade den till ett nytt dokument och började ändra i det. I november år 2018 genomförde man en split (en uppdelning) som medförde att Bitcoin Cash delades upp i Bitcoin Cash och Bitcoin SV.

Bitcoin Cash är idag världens tolfte största kryptovaluta, vilket kan jämföras med Bitcoin som är världens största kryptovaluta. En enhet av Bitcoin Cash köps just nu för cirka 530 svenska kronor. Den är med andra ord mycket billigare än Bitcoin. En enhet av valutan Bitcoin kostar flera miljoner svenska kronor.

Vanliga frågor om Bitcoin Cash

Vad är skillnaden mellan Bitcoin och Bitcoin Cash?

Det finns flera skillnader mellan Bitcoin och Bitcoin Cash, även om de i grunden är ganska lika då de baseras på samma ursprungliga källkod. En av de största är att Bitcoin Cash tillåter större block i blockkedjan, vilket möjliggör fler transaktioner per sekund.

Hur köper man Bitcoin Cash?

Man kan köpa Bitcoin Cash på de flesta kryptobörser (handelsplatser för kryptovalutor). Där kan man även köpa andra kryptovalutor, såsom Bitcoin. Valutakoden för Bitcoin Cash är BCH, inte att förväxlas med Bitcoin som har valutakoden BTC. Omsättningen av Bitcoin Cash är cirka en tiondel av omsättningen för Bitcoin.

Varför finns det två olika typer av kryptovalutan Bitcoin Cash?

I november år 2018 gjordes en uppdelning av kryptovalutan Bitcoin Cash i två valutor: Bitcoin Cash och Bitcoin SV. Även denna uppdelning handlade om hur stora blocken i blockkedjan skulle vara. Blocken hos Bitcoin SV är större än dem hos Bitcoin Cash

Hur nöjd är du med ditt besök?
0 / 5 0