Bitcoin mining

Bitcoin mining (brytning på svenska) är processen där nya Bitcoins frigörs och tillsätts till handeln med denna kryptovaluta. Antalet Bitcoins som finns i världen är egentligen konstant, och är samma som fanns från början, då valutan skapades. Genom att bryta Bitcoins kan man dock frigöra de ”inlåsta” BItcoins som finns.

Bitcointransaktioner baseras på en blockkedjeteknik, det vill säga en teknik där informationen skickas från ett block till nästa, fram tills hela transaktionen gått igenom och pengarna är hos mottagaren. För att transaktionen ska passera genom ett block måste ett kryptografiskt pussel lösas. Ett stort antal datorer tävlar hela tiden om att lösa dessa pussel.

Den dator som löser pusslet först vinner nämligen, och får då en belöning i form av ett visst antal Bitcoins. Det är detta som mining av Bitcoin innebär. Antalet Bitcoins som man får i belöning för att ha löst ett av blocken minskar hela tiden, eftersom det inte finns ett obegränsat antal Bitcoins.

Vanliga frågor om Bitcoin mining

Kan man tjäna något på att mina Bitcoins?

Ja, man kan tjäna på att mina Bitcoins. De Bitcoins man får kan man sedan omvandla till exempelvis svenska kronor. Dock krävs det mycket kraftiga datorer och mycket el för att ens ha en chans att lösa några block i blockkedjan, vilket är dyrt i sig.

Vad behöver man för att mina Bitcoin?

För att mina Bitcoin behöver man en dator med ett kraftfullt grafikkort (GPU) eller en annan komponent som kan lösa kryptografiska pussel. Vidare krävs det ganska mycket el för att driva datorn. Dock kräver det inte mycket av ens tid, utan datorn jobbar självständigt.

Hur mycket kan man tjäna på att mina Bitcoins?

Genom att ens dator lyckas lösa ett block får man i nuläget 12,5 Bitcoins, men detta värde minskar hela tiden och halveras i genomsnitt vart fjärde år. Man måste också ha i åtanke att det finns en del kostnader med att mina Bitcoin.

Hur nöjd är du med ditt besök?
0 / 5 0