Cloud mining

När det gäller Bitcoin och andra kryptovalutor handlar ”mining” eller utvinning inte om att gräva tunnlar i jorden och utvinna eller bryta malm, utan det handlar om en datoriserad metod för att verifiera kryptovalutatransaktioner och skapa ny kryptovaluta som sätts i omlopp. Cloud mining är alltså när du utvinner kryptovalutor från ”molnen”.

Det vanligaste är att man utvinner kryptovalutor från så kallade ”mining farms” som är datacentraler som är speciellt avsedda för kryptovalutor. Dessa centraler säljer eller leasar ”hashes” till utvinnarna. När du skall utvinna kryptovalutor är det oftast genom en tredjepart som erbjuder både utrustning och olika belöningar kopplade till utrustningen

Det finns både fördelar och nackdelar med denna typ av utvinning. För det första måste du lita på tredjepart i en bransch som är full av bedragare. För det andra har du heller inte kontroll över utrustningen och hur den används.

Fördelen är att du slipper fylla hemmet med datorer och utrustning, värmen, oljudet och elkonsumtionen.

Vanliga frågor cloud mining

Hur fungerar mining?

Cloud mining eller mining går till så att miners eller gruvarbetare bygger nya block i blockkedjan. Som belöning för sitt arbete tjänar gruvarbetaren en gruvavgift. Gruvavgiften är en av många funktioner som är förprogrammerad i kryptovalutans blockkedja. Gruvavgiften ligger även till grund för hur många nya ”coins” som genereras från varje block som utvinns.

Vad behövs för mining?

Det finns inga begränsningar när det gäller plattformar som kan utföra mining. Det går bra att använda en vanlig PC eller Mac. Det bästa är att använda Unix som operativsystem, speciellt om du skall utvinna Ethereum eller Ether. Det går i och för sig även med Windows eller iOS men Unix presterar bättre.

Vad är hashes eller hash rate?

Hashes, hash rate eller hashingkraft som det även kallas är värdet på processorkraften som finns i kryptonätverket. Hash rate mäts i hash/sekund och talar om hur mycket din egna rigg eller utrustning har för kapacitet. I dagsläget har Bitcoin-nätverket en total kapacitet av 10,1 EH/s, eller en triljon bytes.

Hur nöjd är du med ditt besök?
0 / 5 0