Ethereum

Idén om Ethereum började med att Vitalik Buterin, som arbetade med Bitcoinrelaterade projekt insåg att det fanns för många begränsningar för Blockchains i allmänhet. Han föreslog en ny, mer flexibel typ av Blockchain teknik som skulle göra det möjligt för varje person att skapa ett program på Blockchain utan tillstånd från någon annan enhet.

Ethereum är således ett banbrytande och ambitiöst projekt som har potential att skapa en öppnare värld. Dess främsta mål är att tillhandahålla ett decentraliserat internet, utan censur eller inträdeshinder för att skapa en plattform för varje människa på jorden att kommunicera. Kryptovalutan lanserades i 2015 och har sedan dess blivit en av de större valutorna på marknaden.

Ethereum har en decentraliserad plattform som driver smarta kontrakt. Med detta menas att kryptovalutan har ett inbyggt skriptspråk som gör det möjligt att vara mer flexibelt än Bitcoin eller andra kryptovalutor. Detta innebär är att användare kan skapa ”smarta kontrakt” med Ethereum och utföra betalningar och överföringar när vissa ”villkor” är uppfyllda.

Vanliga frågor om Ethereum

Vad är Etherum?

Etherum är en decentraliserad plattform som skapades för att utvecklare ska kunna bygga applikationer i dess nätverk. Men till skillnad mot andra kryptovalutor har den alltså en plattform som används för att driva så kallade ”smarta kontrakt”. Deras ultimata vision är att göra världen mer öppnare med dess banbrytande decentraliserad plattform.

Vad är skillnaden mellan Etherum och Bitcoin?

Även om Bitcoin och Ethereum ofta nämns i samma sammanhang, är de två kryptovalutorna inte direkta konkurrenter. Bitcoin är en digital valuta med ett fast antal mynt som kan brytas och handlas medan Ethereum är annorlunda då det mer liknar en plattform för ”smarta kontrakt” som körs på Blockchain- teknik.

Hur ser Etherums framtid ut?

Ethereum är för närvarande den näst största kryptovalutan efter börsvärde. Den har en stor potential att växa och vara en integrerad del i många nya tekniker i framtiden. Idag förutspår experter en bra framtidsutsikt för kryptovalutan. Men det finns inga garantier när det kommer till kryptovalutor då marknaden är väldigt volatil.

Hur nöjd är du med ditt besök?
0 / 5 0