Blockchain

Blockchain är en form av en databas. Den består av block som lagras i en kronologisk ordning. Varje block innehåller information om det föregående blocket och inte kan ändras när det har registrerats i ett Blockchain. Enkelt uttryckt är Blockchain en distribuerad och decentraliserad huvudbok som innehåller register över alla transaktioner.

Det har kallats ”den mest betydande tekniska innovationen under de senaste decennierna”. Kortfattat är det en offentlig huvudbok som är oföränderlig och verifierbar. Utöver det är den decentraliserad. Vilket betyder att den inte är beroende av en central myndighet för att verifiera transaktioner och istället förlitar sig på varje nod för att göra det.

Tekniken kan användas för alla typer av tillgångar som måste spåras och handlas säkert online. Alltifrån digitala valutor, obligationer och aktier med fler. Men den kan även användas för att registrera all slags information. Således är den användbar i många branschen. Inklusive det medicinska området där det kan bidra till att säkerställa dataintegritet, cybersäkerhet och individuell integritet.

Vanliga frågor om Blockchain

Vad är fördelarna med Blockchain?

Den främsta fördelen med Blockchain är att betalningssystemet inte har någon central myndighet inblandad. Vilket eliminerar transaktionsavgifter och gör den snabbare och säkrare än de traditionella system. Tack vare sin teknik kan den minska transaktionskostnader, eliminera mellanhänder, decentralisera maktstrukturer, påskynda processer och öka allmänhetens förtroende för interaktioner.

Vad är nackdelarna med Blockchain?

Blockchain har dock några nackdelar. Med det växande antalet block skapas det allt mer komplexitet i krypteringsprocessen. Samtidigt för varje block som läggs till i kedjan behöver systemet mer tid och energi för att autentisera de alla på en gång. Vilket gör skalbarheten till ett problem.

Hur ser framtiden ut för Blockchain?

Framtiden för Blockchain ser bra ut. Allt fler företag överväger att använda tekniken då den hjälper dem att minska kostnaderna och öka produktiviteten. Men framtidsutsikterna för monetära transaktioner är oklara eftersom det finns många regleringsfrågor som måste redas ut först innan den kan användas fullt ut för monetära transaktioner.

Hur nöjd är du med ditt besök?
0 / 5 0