Fiat-valuta

Fiat-valuta är en form av valuta vars värde regleras av en organisation, vanligtvis en stat. Denna form av valuta har inget egentligt värde, utan dess värde dikteras av staten och kan komma att ändras beroende på det politiska klimatet eller statens behov. Den svenska kronan är ett exempel på en fiat-valuta.

Denna form av valuta skiljer sig från tidigare former vars värde inte var baserade på det system som en viss stat utvecklat, utan berodde på värdet av det material som valutan var tillverkad av. Ett exempel på detta är riksdalern, som tillverkades av silver eller koppar. Dessa metaller hade ett värde som var separat från valutan.

Ordet ”fiat” har sina rötter i latin, och betyder ”låt det vara gjort”. Det kan alltså liknas vid en order, på samma sätt som en stat deklarerar för invånarna att den inhemska valutan har ett specifikt värde. Med fiat-valuta pågår alltid en ständig debatt om värdet i förhållande till andra valutor och i förhållande till materialet.

Vanliga frågor om fiat-valutor

Vad är fiat-valuta?

En fiat-valuta är motsatsen till råvarupengar i det avseendet att råvarupengar har ett inneboende värde och fiat-valutans värde dikteras av en viss aktör. Det är denna typ av valuta som är allra vanligast i modern tid. Exempel på vanliga valutor är SEK, EUR, USD, JPY och HKD.

Vilka alternativ till fiat-valutor finns?

Råvarupengar är ett exempel på ett alternativ till fiat-valutor. Denna typ av valuta har ett inneboende värde som baseras på materialet det är tillverkat av, vanligtvis ädelmetaller såsom guld eller silver. Ett mer modernt alternativ är digitala valutor såsom kryptovalutor. Populära exempel inkluderar BTC, ETH och XRP.

Vad är inflation?

Inflation definieras som ett fallande värde av en fiat-valuta, som i sin tur leder till en ökad prisnivå på allmänt gods. Vid inflation av en viss valuta får samma mängd pengar alltså ett lägre värde, vilket tvingar företag att driva upp priserna för att bibehålla samma vinstpotential.

Hur nöjd är du med ditt besök?
0 / 5 0